logo

 

logotekst

Lidt info og opfordring til at møde op til ordinær generalforsamling i Lauget

                        onsdag den 5 november 2014 kl. 19.30 på Flemløse Gl. Kro

 
I disse år er der stor fokus på de små Landsbyer. Hvordan sikrer man landsbyernes fortsat overlevelse? Det er det store spørgsmål, som arbejdes meget på at besvare. Noget af det man ved er, at det er rigtig vigtigt at man står sammen og får skabt nogle stærke relationer til hinanden. En af tiltagene hvor man har fået succes og skabt øget sammen hold og flere aktiviteter, er hvor man startede med at få opbakning til at få lagt fibernet i et område. Det har været springbrættet til flere tiltag, der igen har bevirket at man har kunne lokke tilflyttere til og holde på andre.
 
Flemløse & Voldtofte er ingen undtagelse, Lauget gør rigtig meget i samarbejde med de øvrige veletablerede foreninger, for at skabe aktiviteter løbende hen over året. 
 
Man siger typisk, der sker jo ikke noget i landsbyerne.
 
Ikke rigtig vil jeg påstå !! Tæller man sammen har vi mindst 10 offentlige arrangementer, der hver for sig henvender sig til forskellige målgrupper.
 
Forskellen fra at bo i en større by, som Odense, KBH eller Aarhus, er at i et lokalområde skal man selv bidrage til festlighederne. Enten som idéskaber/arrangør, praktisk hjælper og ikke mindst, vigtigst af alt være deltager/"nyder"
 
Som foreningsmenneske, ser jeg det at være med til at tage del i lokallivet som et meget givende. Man opnår et stort netværk og man kan se resultater af sit arbejde. Har man et aktivt lokalområde, vil det rygtes og det vil gøre det letter at tiltrække tilflyttere og dermed øge chancerne for kunne sælge sit hus den dag, man selv skal videre af den ene eller anden årsag. 
 
Overstående var selvfølgelig tænkt som en opfordring til DIG, for at dukke op til vores generalforsamling og blive en aktiv medspiller til områdets udvikling. 
 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Flemløse Voldtofte Landsbylaug

                         onsdag den 5 november 2014 på Flemløse Gl. Kro kl. 19.30
 
Efter velkomsten, har jeg inviteret Steen Kjær Jensen, Formand for Landdistriktsrådet i Assens Kommune til at komme og give et lille indspark til de muligheder der er for landsbyerne og forsamlingshusene til at videreudvikle sig med succes
 
Dagsorden for generalforsamlingen
 
1.   Valg af dirigent.
2.   Valg af stemmetællere.
3.   Bestyrelsens / formandens beretning.
4.   Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5.   Indkomne forslag. ( skal være i bestyrelsens hænder senest 26 oktober )
6.   Valg i henhold til § 7, stk. 2 og 3.
7.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8.   Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
9.   Bestyrelsens 10. Evt.
 
På valg er
Dan Holm – ønsker genvalg  
Kaj Andersen – ønsker genvalg  
Ingeman Jensen – ønsker genvalg  
Bent Kjær Jensen – ønsker ikke genvalg
 
Rico Knudsen søger orlog pga. tjeneste i Dronningens klæder, men vil gerne være suppleant
 
Kun betalende medlemmer i 2014 af Flemløse Voldtofte Landsbylaug er stemmeberettiget 
For ikke medlemmer, kan medlemskort købes på generalforsamlingen. (100 kr. for en husstand, 50 for enkeltpersoner ) gælder for resten af 2014 og 2015
 
NOTE: Du/I er meget velkommen til at videre sende denne mail, således kendskabet til Lauget øges... HUSK AT KIKKE PÅ INFOTAVLEN, FACEBOOK/Flemløse Voldtofte & www.flemlosevoldtofte.dk
 
Venlig Hilsen & vel mødt 
 
Bestyrelsen
 
Flemløse Voldtofte Landsbylaug