logo

 

logotekst

Landsbylauget står bag Flagalléen - Lauget sørger for opsætning og nedtagning

Det er selvfølgeligt muligt, at sætte tidspunkter på bestillingsdagen for opsætning og nedtagningen --- dog inden for gældende flagregler

 A32 Enkelt Flag