Referat af fjernvarmemødet 20 september

FJERNVARMEMØDE REFERAT:
 
Her er lige et kort referat fra mødet onsdag den 20 september 2023.
Der var ca. 90 fremmødte på Flemløse Gl. Kro. Tilstede var Niels Jørn og Keld fra GHVarme. Efter en kort velkomst ved formand for styregruppen/ Landsbylauget Steen-Ove blev ordet givet videre til Niels Jørn. Han gennemgik kort forløbet og de forskellige processer som de var stødt på undervejs, med hensyn til diverse godkendelser og den samfundsmæssige og politiske proces. Keld gik efterfølgende videre med den praktiske del. Linjeføringen kommer til at går vest om Haarby, hvor forsyningsledningen rammer Assensvej før Kirkemarken. Den kommer til at følge landevejen til Voldtofte. i det skarpe sving på Hårbyvej hvor terrænet stiger, ligger man en pumpestation, for at kunne sænke trykket i forsyningsledningen, pga. højdeforskellen.
 
Samtidig graver man fordelingsledningen og stikledninger ud fra Holmen i Voldtofte. Forventningen er at de første brugere er på i efteråret 2024.
Der var løbende spørgsmål og nogle af dem gik på varmekilderne og fordelingen af disse. GHVarm har pr. 1 maj i år, taget en 3000 m3 vandvarmer i brug. Den opvarmes af overskudsstrøm, forsynet fra Voldtofte. Princippet bag, er at når der er overskudsproduktion af strøm - de dage hvor det blæser og solen skinner er der en større produktion end forbrug. Det udbydes væsentlig billigere til storaftager og dermed er det en god forretning. GHVarme bruger lokal biomasse, el og gas som varmekilder. Man tilstræber hele tiden, at veksle mellem dem, så vandet opvarmes billigst muligt. Senest næste år, vil der også være koblet en varmepumpe på, således, at der er endnu en mulighed. Gas og el-prisen ændre sig konstant, så der ligger gode besparelser i, konstant, at følge med i markedet.
 
Rent praktisk er GHVarme godt i gang med, at få de endelige aftaler i på plads, på rør og med entreprenøren der skal udfører gravearbejdet. Lige nu knokler landmåleren på, med den endelige linjeføring og gravetilladelserne.
Keld vil løbende kontakte husejerne efterhånden som gravearbejdet skrider frem, for at få styr på hvor varmerørerne skal ligges ind i det enkelte hus.
Selv om man ikke er tilmeldt endnu, til kampagneprisen, kan man gøre det frem til der graves ud for ens matrikel.
Det var de overvejende temaer på mødet. Har man spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte Keld på mail eller telefon. Forvent lidt svartid, da han og GHVarme er travlt ophængt med projektet i vores byer og med driften af varmeanlægget generelt.
På vegne af Glamsbjerg Hårby Varmeværk og Styregruppen
Steen-Ove Teisner
NB: man kan gå ind på www.ghvarme.dk og få et øjebliksbillede af varmepriserne