Information om fjernvarme august 2022

Information om fjernvarme: Projektet er på vej til politisk godkendelse (Betingelser og forbehold)

download 2

Vi er nu så langt i processen, at der ligger et projekt, som gøres klar til myndighedsbehandling og forventet politisk behandling i Assens Kommune i september.

Det tidligere varslede informationsmøde afholdes parallelt i løbet af september, hvor en ny medarbejder som skal have en central rolle i projektet er begyndt, og bliver præsenteret ved samme lejlighed.

INGEN HENVENDELSER TIL GLAMSBJERG HAARBY FJERNVARME FØR SEPTEMBER 2022, da de ikke har kapacitet til at behandle henvendelser på nuværende tidspunkt.

VIGTIGT: Primo september 2022 vil der blive taget kontakt til alle der allerede har afgivet kontaktinformationer og åbnet for detaljeret information omkring priser og vilkår samt tilmelding via en særlig hjemmeside.

Tidsrammen er følgende. Den kommunale første og anden behandling kommer til at ske hen over efteråret, og skulle der ikke komme indvendinger til projektet, vil der blive søgt statstilskud og kunne ligge en godkendelse inden nytår. Herefter indhentes tilbud fra entreprenører.

Det forventes, at gravearbejdet med hovedledningen påbegyndes op til sommeren 2023, og de første store aftagere vil være tilsluttet sent efteråret 2023.

BETINGELSER for projektet: Kommunal godkendelse samt tildeling af det nødvendige statslige tilskud, og der skal være minimum 60% af husstandene tilmeldt inden påbegyndelse.

Tilslutningsbidrag i projektområdet Flemløse/Voldtofte (engangsbeløb)

Investeringsbidrag:                                                                                                                    5.000 kr.

Stikledningsbidrag inkl. 10 meter ledning i op til Ø26 mm pex                                       13.750 kr.

Stikledning over 10 meter                                                                                                          1.000 kr./meter

Finansieringsbidrag i projektområdet Flemløse/Voldtofte, ud over den almindelige fjernvarmepris

Ekstra effektbidrag pr. m2 boligareal efter BBR.  (årligt i 20 år)                                    

12,50 kr./m2

ALLLE PRISER ER INKL.MOMS


Ved tilslutning af større forbrugere beregnes bidraget ud fra de konkrete forhold.

Vilkår i øvrigt iht. Glamsbjerg-Haarby Varmeværks takstblad og bestemmelser www.ghvarme.dk

Venlig Hilsen

Glamsbjerg Haarby Fjernvarmeværk & Flemløse Voldtofte Landsbylaug