NYT                       NYT                       NYT

Husk tilmelding

I Flemløse Sognehus, onsdag den 27.2.2019. kl. 11 - 13

Vores sognemedhjælper Vibeke Lundgreen

Har foreslået at Menighedsrådet arrangerer

”Sild og Gl. Ole” for kr. 30,- pr. person.

Arrangementet består af 3 slags sild og 3 slags oste, hvoraf den ene er ”gl. OLE”

sild

Efterfølgende vil Menighedsrådet holde ”Onsdags Sild og Gl. Ole” på flg datoer:

27.3.2019

25.9.2019

27.11.2019

Tilmelding senest den 22.2.2019

til Vibeke Lundgreen på tlf. 29 70 40 29.

Vel mødt Flemløse-Søby Menighedsråd


 

Flemløse-Søby menighedsråd har besluttet at starte en foredragsrække op. Vi begynder året med en foredrag af den tidligere biskop emeritus Kresten Drejergaard.

Det fynske sindelag oplevet af en vendelbo

Torsdag den 17.1.2019 kl. 19.00

Pris: kr. 30,- for kaffe m. brød.

Alle ved, at der er forskelle på Sjælland, Fyn og Jylland. De er landsdele, som har hver deres dialekter og temperamenter.

I dette foredrag prøver vi som tilflyttere fra Jylland at lodde dybderne i det fynske sindelag, sådan som vi har oplevet det i løbet af de ca. 40 år,

vi har levet i et par vestfynske landsogne samt i Fyens Stift som helhed. Foredraget er derfor krydret med en del selvoplevede

 Anekdoter fra det almindelige liv på Fyn.