Lørdag den 8/5 kl. mellem kl. 10 og 14

 

Blomstrende æbletræer mellem Flemløse Station og Høed Trinbræt.
Mest for voksne og familier


Mød op på Flemløse Station, Stationsvej 1, 5620 Glamsbjerg og gå turen på 3,5 km til Høed.
Undervejs er der skilt ved de selvsåede træer, der er blevet registreret – Høed Baneæble og Kaj, for bare at nævne to af dem.

Ved trinbrættet er der lidt at drikke og spise.

Arrangementeter gratis.

Deltag i en konkurrence

Det er gratis at deltage – fortæringen også. 


Arr. Æblefestivalen i Assens Kommune og Flemløse Voldtofte Landsbylaug 

Igen i år, invitere Landsbylauget til affaldsindsamlingsdag 

Lørdag den 17 april 2021 kl. 10 - 12 

Mødested Flemløse Gl. Kro

Arrangementet bliver selvfølgelig gennemført efter gældende retningslinjer, meldt ud fra myndighederne

Vi fordeles på små hold og sendes ud et par timer. Lauget har lidt gribetænger, men anskaf gerne nogle selv. Vi sørger for poser. 

I år, vil der IKKE være tændt grill, eller nogen forplejning på grund af retningslinjerne.

Håber at du/I vil dukke op og få et par hyggelige timer Ingen tilmelding, men gerne nytestet

 

Kongsbjerganlægget


 

Flemløse Voldtofte Landsbylaug Ønsker jer alle én ---

images

Vi håber alle, at vi i 2021 kan få en mere normal hverdag igen. Lauget har flere gode medlemsarrangementer i støbeskeen, som vi håber at vi kan gennemfører fra foråret af., eller når der lukkes op igen!

Årets generalforsamling afvikles normalt i november, den er udsat til der igen ikke er begrænsninger i antallet der må samles.

Landsbylauget følger også det videre forløb med sepereringen på Langgade/Kirkebjerg. Det være sig, at formidle information og hvordan vejene kan indrettes efter en opgravning. Vi skal have farten ned og det skal være trygt at færdes.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, hvis du har gode forslag til arrangementer eller ting som vi skal være med til at formidle.

 

NB: husk at tegne medlemsskab for 2021

 

På bestyrelsens vegne

Steen-Ove Teisner

Gældelig Jul og Godt Nytår