downloadNY

Dagsorden for den

ordinære generalforsamling tirsdag den 23 november 2021 kl. 19.30

afholdes på Flemløse Gl. Kro

 

Velkommen ved Formanden

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Valg af stemmetællere.

 3. Bestyrelsens/formandens beretning.

 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).

 5. Fastsættelse af kontingent for enkeltmedlem, husstand og forening.

 6. Indkomne forslag. Der kan være indkommet forslag, som generalforsamlingen skal forholde sig til

 7. Valg i henhold til § 7, stk. 2.

 Følgende er på valg. Ingemann Jensen, Jette Jørgensen, Dan Holm, Kaj Andersen for en 2 årig periode

 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til §7, stk. 3

 suppleanter Jørgen Jørgensen og Ole Kjær Jensen:

 9. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

 10. Nedsættelse af udvalg

 11. Evt.

Efter mødet

Efter generalforsamlingen, har vi inviteres LAG MANK formand Carsten Petersen til at holde et oplæg omkring mulighederne for tiltag og medfinansiering i landsbyer som vores.


 

FJERNVARME: Som tidligere udmeldt, så har Landsbylauget kikket på muligheden for at få fjernvarme til Flemløse og Voldtofte.

Vi har derfor henvendt os til Glamsbjerg-Haarby Varmeværk, som efterfølgende har undersøgt mulighederne for lokal varmeproduktion i flere scenarier og/eller at fremføre forsyning fra det eksisterende ledningsnet.

Antallet af forbrugere i Flemløse/Voldtofte, som ønsker at tilslutte sig projektet, danner grundlag for de første prisberegninger til projektet der iht. lovkrav skal hvile økonomisk i sig selv.

Alle tilskudsmuligheder bringes samtidigt i spil for at gøre fjernvarmeforsyningen billigst mulig.

Det er en forudsætning, at mere end 40% af forbrugere/varmebehov ønsker at tilslutte sig før projektet kan igangsættes, og ved yderligere tilslutning vil det resultere direkte i et bedre økonomisk grundlag og dermed lavere opstarts-priser for den enkelte forbruger.

Ønsket er lavest mulige priser for tilslutningen og evt. finansieringstillæg. Forbrugspriserne skal hurtigst muligt være som i det øvrige fjernvarmeområde.

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk er blandt landets billigste 25% af alle fjernvarmeværker, og et "standardhus" på 130m2 kan gennemsnitligt pr. år forventes at anvende 18,1 MWh fjernvarme til 11.921 kroner/år (svarer til knap 1500 Nm3 naturgas v/ korrigeret brændværdi eller ca. 1800 liter fyringsolie)

Projektet har i øvrigt som hovedforudsætning at fjernvarmeforsyningen er billigere end det ville være at anvende luft-til-vand-varmepumpe (drift, indkøb/afskrivninger og service).

På baggrund af ovenstående prisindikationer er det vort håb, at så mange som muligt vil tilkendegive interesse. Landsbylauget påtager sig at indsamler de tilhørende kontaktinformationer –>

adresser, telefonnumre og mailadresse og meget gerne også aktuelt varmeforbrug.

(aktuel opvarmningsform og årlig afregning)

SENDES TIL Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (er ikke bindende)

Tilkendegivelse ønskes senest 1 november 2021

Så snart der er tydelig indikation for det nødvendige projektgrundlag, vil der blive igangsat et egentligt projektforslag til Assens Kommune med oplæg til godkendelse af projektet og under forudsætning af tilskud fra fjernvarmepuljen.

Herefter kan der udregnes en endelig pris for den enkelte og indhentes endeligt bindende tilsagn så fjernvarmeforsyningen kan etableres i 2022-2023.

Vi glæder os til snart at høre fra jer og håber på stor tilslutning.

Afsender: Flemløse Voldtofte Landsbylaug & Glamsbjerg-Haarby Varmeværk AMBA