HUSK at melde jer til. 

312912866 685133183040105 7398256423891623846 n


 

Referat af møde om fjernvarme i Flemløse Voldtofte 27. september 2022 på Flemløse Gl. Kro.
Jeg har valgt at bruge oplysningerne fra GHVARME.DK, da oplægget slavisk fulgte opstillingen fra hjemmesiden.
Dog er der på hjemmesiden ikke nævnt følgende:
Der skal nedgraves en hovedledning fra Hårby til Flemløse Voldtofte, og den skal vi betale over 20 år, denne betaling
er indregnet i varmeprisen med 12,50 kr pr m2 iflg. BBR.
Der bygges et lille fjernvarmeværk i Flemløse Voldtofte, der udnytter billig el med en varmeveksler.
Voldtofte 280922 Ingemann Jensen

Gå ind på hjemmesiden
ghvarme.dk

Tidsplan
Det forventes, at gravearbejdet med hovedledningen påbegyndes op til sommeren 2023, og de første aftagere
kan være tilsluttet sent efteråret 2023.
 
...info tilføjes løbende/senere.
Betingelser for at projektet kan realiseres
 Kommunal godkendelse
 Tildeling af det nødvendige statslige tilskud
 Minimum 60% af husstandene med gas- og olieopvarmning tilmeldt inden påbegyndelse.

Hvis du bor indenfor dette område, kan du få fjernvarme. På hjemmesiden kan du indtaste din adresse.
Tilslutningsbidrag i projektområdet Flemløse/Voldtofte (engangsbeløb).
BEMÆRK - særlig pris vedr. stikledningsbidrag - kun under forudsætning af at færdig aftale er indgået og
tilslutning kan ske i sammenhæng med gravearbejdet i vejen ud for ejendommen.
Investeringsbidrag á 5.000,- kr.
Stikledningsbidrag inkl. 10 meter ledning i op til Ø26 mm pex á 13.750,- kr. hvis aftalen er indgået forud og
tilslutning udføres i sammenhæng med gravearbejdet for hovedledning ud for ejendommen (*)
Stikledning, længde ud over 10 meter á 1.000,- kr./meter
* Hvis aftalen indgås senere og tilslutning må udføres efter gravearbejdet for hovedledning ud for ejendommen er afsluttet, afregnes stikledningsbidrag iht. gældende
takstblad og vilkår med 32.500,- kr. med tillæg for evt. længde ud over 10 meter.
 
Finansieringsbidrag i projektområdet Flemløse/Voldtofte, ud over den almindelige fjernvarmepris
Ekstra effektbidrag pr. m 2  bolig-/erhvervsareal iht. BBR.  (årligt i 20 år) á 12,50 kr./m 2
er indregnet nedenunder i eksemplet på et hus på 150 m2
Beregningsgrundlag
Hvad koster det dig at varme dit hus op?
Dit varmeforbrug pr. år
18,03 MWh 
Vejledende årlige varmeregning med fjernvarme
18.723 kr.  inkl. moms, ekskl. service og vedligehold
Skjul detaljer
Energipris (18,03 MWh à 712,50 kr.) 12.848 kr./år
Abonnementsbidrag (varmemåler) 625 kr./år
BBR bidrag 5.250 kr./år
- 0-150 m 2  à 35 kr.
I alt inkl. moms, ekskl. service og vedligehold 18.723 kr./år

Kort fortalt

Du skal betale 18.750 kr i tilslutning + evt. tillæg for stikledning over 10 m 1000 kr/m
Du skal betale for at få din egen smed til at tilkoble fjernvarmen til dit varmeanlæg – regn med, at det bliver
over 25.000 kr

Du skal betale ca. 19.000 kr hvert år for varmen.

Har du naturgas, skal du have afmeldt gassen. Det koster ca. 8000 kr, og det kan du søge om tilskud til.

Hvem er omfattet af afkoblingsordningen?
Ordningen omfatter private husholdninger og udlejere med udlejningsboliger der, på den pågældende
adresse 
 har et årligt forbrug (i seneste aflæsningsår) på mellem 100m3 og 6.000 m3, og
 ikke har et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår
sammenlagt har modtaget de minimis-støtte[1], der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).
Gebyrfritagelsen tildeles efter først-til-mølle-princippet til dem, der opfylder kriterierne. Det betyder, at
de, som først indberetter et behov for afkobling, får tildelt gebyrfritagelsen, indtil den årlige pulje er
tom.
 
Du kan læse mere om, hvordan du søger om afkobling på Evidas hjemmeside – www.evida.dk

Der blev spurgt om, hvorvidt man kan få lagt stikledning ind til sin bolig, og så ikke blive tilsluttet.
Det kan man godt, men så tæller man ikke med i de 60 %. Der er ikke en regel om, hvor hurtig efter
indførslen man skal tilslutte sig.

Den ny medarbejder Keld Hansen vil få ”kontor” et sted i Flemløse med fast kontortid i en periode.
Driftsleder 
Jan Baunehøj Andersen
 
Driftslederassistent 
Keld Hansen


 

Til virksomheder og interessenter i Flemløse og omegn.

Opdatering af gravearbejdet 22/9-2022:

Fra mandag d. 3. oktober til Onsdag d. 30 november spærres Kirkebjergvej for gennemkørsel.

Gravearbejdet med kloakken er nu ved at nå til vejen, og derfor spærres Kirkebjergvej for gennemkørsel i den nævnte periode.

Omkørsel skal i perioden ske via Springbjergvej og Voldtoftevej. Omkørslen vil være skiltet.

image005 flemvold1

flemvold2