downloadNY
Flemløse Voldtofte Landsbylaug indkalder til ordinær generalforsamling 
 
Mandag den 21 november 2022 kl. 19.30 
Finder sted på Flemløse Gl. Kro. 
 
Kun medlemmer har stemmeret, så få tegnet eller gentegnet dit/ jeres medlemskontingent. 
indbetalt 50 kr for en single eller 100,-kr for en husstand. til mobilpay nr. 39684 MÆRK. KONTINGENT  
 
Har du lyst til, at være med til, at udvikle vores områder, så kan vi til hver en tid oprettet et udvalg, så man har en bedre base, at søge penge eller rådgivning ud fra.
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens/formandens beretning.

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. v/ Kassér Ingemann Jensen

5. Fastsættelse af kontingent for enkeltmedlem, husstand og forening.

6. Indkomne forslag.

7. Valg i henhold til § 7, stk. 2.

På valg er Steen-Ove Teisner, Yngvar Pedersen og Marianne G. Jensen

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til §7, stk. 3

Forgangne år. Jørgen Jørgensen og Ole Kjær Jensen

9. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

10. Nedsættelse af udvalg

11. Evt.

Lauget er vært ved klassisk kaffe, franskbrød, øl og vand 

Efter generalforsamling vil der være indlæg og status om fjernvarme projektet 

Skulle der være spørgsmål, så er du/I velkommen til at skrive på denne mailadresse.

Tilmelding ikke nødvendigt.

 

På bestyrelsen vegne 

Steen-Ove Teisner

 

 

--
 
Følg med i dagligdagen i Flemløse Voldtofte m/opland på https://www.google.com/url?q=http://www.flemlosevoldtofte.dk&source=gmail&ust=1667754963869000&usg=AOvVaw0wbCn1YB8433N5Aei7h1W2">www.flemlosevoldtofte.dk eller https://www.google.com/url?q=http://facebook.com/&source=gmail&ust=1667754963869000&usg=AOvVaw1wy1Qc9nvXKbBHegoBSZ7v">facebook.com/ Flemløse Voldtofte

 

Status på Fjernvarmen I Flemløse og Voldtofte. Tilmeldingerne dumper ind i en jævn strøm og tilmeldingsprocenten ser rigtig fin ud. Vi får stor ros for vores solidaritet og opbakning til projektet. Selv om gas- og strømpriser er stagneret lige nu, så siger analyserne, at vi næste år igen kommer til at se udsving i priserne med stigende tendens.
Er du stadig i tvivl om, hvordan du /I skal tilmelde jeres hus, så få en snak med Keld fra fjernvarmen om torsdagen 13-17. Vi påtænker også at være på kroen et par lørdage, det er dog IKKE datosat endnu.
Man kan prøve at lave sine egne beregninger på hjemmesiden og lege lidt med tallene.
Styregruppen arbejder også med at få belyst muligheden for at få et attraktivt energilån, så man kan få et mere nøjagtigt regnestykket på den samlede investering. Mere om dette snarest.
 
Venlig hilsen Styregruppen Ole kjær Jensen, Ingemann Jensen, Steen-Ove Teisner
 
312852183 10225468492330574 5247897908834768057 n

HUSK at melde jer til. 

312912866 685133183040105 7398256423891623846 n