Lørdag den 8/5 kl. mellem kl. 10 og 14

 

Blomstrende æbletræer mellem Flemløse Station og Høed Trinbræt.
Mest for voksne og familier


Mød op på Flemløse Station, Stationsvej 1, 5620 Glamsbjerg og gå turen på 3,5 km til Høed.
Undervejs er der skilt ved de selvsåede træer, der er blevet registreret – Høed Baneæble og Kaj, for bare at nævne to af dem.

Ved trinbrættet er der lidt at drikke og spise.

Arrangementeter gratis.

Deltag i en konkurrence

Det er gratis at deltage – fortæringen også. 


Arr. Æblefestivalen i Assens Kommune og Flemløse Voldtofte Landsbylaug 

Igen i år, invitere Landsbylauget til affaldsindsamlingsdag 

Lørdag den 17 april 2021 kl. 10 - 12 

Mødested Flemløse Gl. Kro

Arrangementet bliver selvfølgelig gennemført efter gældende retningslinjer, meldt ud fra myndighederne

Vi fordeles på små hold og sendes ud et par timer. Lauget har lidt gribetænger, men anskaf gerne nogle selv. Vi sørger for poser. 

I år, vil der IKKE være tændt grill, eller nogen forplejning på grund af retningslinjerne.

Håber at du/I vil dukke op og få et par hyggelige timer Ingen tilmelding, men gerne nytestet

 

Kongsbjerganlægget