Adventskoncert med Flemløse koret i Flemløse kirke.

Onsdag, den 30.11.2022 kl. 19.00
Medvirkende: Irina Natius (orgel, Klaver)
Tove Jacobsen (klaver)
Anastasia Skliar (klaver)
Elever fra Assens musikskole:
Assens strygere ved Jitka Jørgensen
Fløjte-trio ved Rikke Barsø Florens

Der er dejlige julesange, salmer og musik på programmet.
Gratis entre. Efter koncerten bydes der på et glas vin + chips.

Med venlig hilsen Flemløse-Søby Menighedsråd.


 

 

Pressemedelelse
1.søndag i advent 27.11.2022

Kl. 15.00 er der gudstjeneste, med efterfølgende gløgg og æbleskiver i sognehuset. Herefter går vi med
tændte fakler til plejehjemmet. Plejehjemmet er vært med lidt godt til ganen. Juletræet tændes og
herefter går turen til kvindeegen, hvor dette ligeledes vil blive tændt. Der serveres lidt vin/øl + lidt sødt
cholade.
Gode traditioner fastholdes i Flemløse. Det er efterhånden 28 år siden at juletræsforeningen i Flemløse
besluttede at pynte kvindeegen med små julelys op mod jul. Efterfølgende er også grantræet ved byens
plejehjem kommet til.
Dette kan lade sig gøre, fordi byens elinstallatør Jørgen Jørgensen og malermester Viggo Kamp Larsen
vederlagsfrit lægger lift til pyntningen af begge træer.

4.billede ny


 

downloadNY
Flemløse Voldtofte Landsbylaug indkalder til ordinær generalforsamling 
 
Mandag den 21 november 2022 kl. 19.30 
Finder sted på Flemløse Gl. Kro. 
 
Kun medlemmer har stemmeret, så få tegnet eller gentegnet dit/ jeres medlemskontingent. 
indbetalt 50 kr for en single eller 100,-kr for en husstand. til mobilpay nr. 39684 MÆRK. KONTINGENT  
 
Har du lyst til, at være med til, at udvikle vores områder, så kan vi til hver en tid oprettet et udvalg, så man har en bedre base, at søge penge eller rådgivning ud fra.
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens/formandens beretning.

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. v/ Kassér Ingemann Jensen

5. Fastsættelse af kontingent for enkeltmedlem, husstand og forening.

6. Indkomne forslag.

7. Valg i henhold til § 7, stk. 2.

På valg er Steen-Ove Teisner, Yngvar Pedersen og Marianne G. Jensen

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til §7, stk. 3

Forgangne år. Jørgen Jørgensen og Ole Kjær Jensen

9. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

10. Nedsættelse af udvalg

11. Evt.

Lauget er vært ved klassisk kaffe, franskbrød, øl og vand 

Efter generalforsamling vil der være indlæg og status om fjernvarme projektet 

Skulle der være spørgsmål, så er du/I velkommen til at skrive på denne mailadresse.

Tilmelding ikke nødvendigt.

 

På bestyrelsen vegne 

Steen-Ove Teisner

 

 

--
 
Følg med i dagligdagen i Flemløse Voldtofte m/opland på https://www.google.com/url?q=http://www.flemlosevoldtofte.dk&source=gmail&ust=1667754963869000&usg=AOvVaw0wbCn1YB8433N5Aei7h1W2">www.flemlosevoldtofte.dk eller https://www.google.com/url?q=http://facebook.com/&source=gmail&ust=1667754963869000&usg=AOvVaw1wy1Qc9nvXKbBHegoBSZ7v">facebook.com/ Flemløse Voldtofte