logo

 

logotekst

Årets generalforsamling i Landsbylauget er sat til 17 november 2016 kl. 19.30 på Flemløse Gl. Kro.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne og selvfølgelig et interessant indslag til inspiration til fremtidens Flemløse Voldtofte.
 
Der er som traditionen byder, lidt godt til ganen.

Det er også nu man gerne på tænke på at gentegne sit medlemsskab af Landsbylauget for 2017.
 
Se kontonr. på dette link http://flemlosevoldtofte.dk/index.php/landsbylauget
 
Alle er velkommen - kun betalende 2016 medlemmer er stemmeberigtigt ( kan tegnes på aftenen)
 
PS: mød gerne op og høre om årets gang - luft dine idéer & tanker til gavn for vores område  - Vi har brug for dem!
 
HUSK INDKOMMENDE FORSLAG SKAL VÆRE I BESTYRELSEN HÆNDER MINDST 7 DAGE FØR
 
Venlig Hilsen
 
Flemløse Voldtofte Landsbylaug