Udlejning af flagallé

 

Landsbylauget står bag flagalléen, der kan lejes til fødselsdag eller jubilæum. Lauget sørger for opsætning og nedtagning. Det er selvfølgeligt muligt, at sætte tidspunkter på bestillingsdagen for opsætning og nedtagningen - dog inden for gældende flagregler.

Flagalléen, blev etableret i foråret 2013. Den består af 87 flag og strækker sig fra byskiltet på Voldtoftevej og til byskiltet på langgade. Det er et smukt syn på lygtepælene, som følger én igennem byen når der flages.

Vi har indtil videre følgende faste flagdage hen over året.

  • Ved konfirmation sidst i april ved Flemløse Kirke
  • Fredag i uge 31, hvor der er sportsuge

A32

Flagalléen kan også lejes på dagsbasis. Pris for hele flagalléen: 900,-kr

Der gives 200 kr. i rabat for medlemmer af Flemløse Voldtofte Landsbylaug

Pris for ½ flagallé ca. 45 flag: 450 kr. (skal sættes op sammenhængende - INGEN RABAT )

Flagudvalget sørger for opsætning og nedtagning tidsrummet 8.00 til 20.00 (dog tidligst solop,- & nedgang)

Bestil via Kontakter: Flemløse Voldtfote Landsbylaugt eller kontakt flagformand Kaj Andersen mobil: 4092 9498

Beløbet overføres til Rise Sparekasse konto nummer. 0847 0000526894  eller mobilpay 39684

Enkelt Flag

Flagallè1