Landsbylauget

Støt Flemløse Voldtofte Landsbylaug med et medlemskab !!.

Vi har brug for medlemmernes opbakning, for at arbejde med videreudvikling af området. Som landsbysamfund er det vigtigt med et organ, som kan kommunikere effektivt med Kommunen og andre instandser.

Ønsker man at søge fonde til projekter, små som store, så virker det meget bedre, hvis man kommer med lokalsamfundet i "ryggen" og sinalerer, at det projekt man søger til, er til glæde for beboerne!

PRIS: 100,-kr pr. husstand / 50,-kr for single

Man bliver medlem ved at overføre beløbet

- med MobilPay på nr. 39684 (Flemløse Voldtofte Landsbylaug)

Eller overfører til konto 0847 0000526894 Rise Sparekasse

HUSK at skrive navn, adresse og mailadresse.

( Gør det nemt, sæt den til 1´ årlig fast overførelse 1 november )

Betyrelsen modtager også kontanter, som selvfølgelig bliver sat ind på Laugets konto

Når betaling er registreret, modtager man en mail som kvittering.

(Dit medlemsskab bliver registreret i vores Gmail-system, hvor oplysningerne behandles efter persondataforordningen.
Vi registrerer navn, adresse, mailadresse og evt. mobilnr og oplysningerne bliver ikke videregivet eller solgt)
Link: https://frivillighed.dk/guides/regler-for-foreningers-brug-og-behandling-af-personoplysninger

Betalt medlemskab gælder 1 år og tidligst fra 1 oktober og det følgende år

Landsbylaugets CVR nr. 33420803

LIDT BAGGRUNDSHISTORÌE

Flemløse Voldtofte Landsbulaug blev dannet i september 2010, på baggrund af at Flemløse Skole blev nedlagt som kommuneskole. Vi var nogle som kunne se, at det var nødvendigt med en forening, som overordnet set kunne tage initiativer, til gavn for den brede beboer skare.

Lauget har nu fungeret siden da og har allerede sat sine aftryk på området. Flagalléen er det mest synlige, når de 87 flag er sat op og binder Voldtofte og Flemløse sammen. Lauget stor også bag LandsbyensDag der lå i maj/juni måned.

Lauget arbejder på flere niveauer og pt. sidder formanden i Landdistriktsrådet i Assens. Det giver rigtig meget inspiration, at være medlem af et forum, hvor der er forskellig tilgang til tingene...