Ordinær generalforsamling Lauget 23 november 2021

downloadNY

Dagsorden for den

ordinære generalforsamling tirsdag den 23 november 2021 kl. 19.30

afholdes på Flemløse Gl. Kro

 

Velkommen ved Formanden

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Valg af stemmetællere.

 3. Bestyrelsens/formandens beretning.

 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).

 5. Fastsættelse af kontingent for enkeltmedlem, husstand og forening.

 6. Indkomne forslag. Der kan være indkommet forslag, som generalforsamlingen skal forholde sig til

 7. Valg i henhold til § 7, stk. 2.

 Følgende er på valg. Ingemann Jensen, Jette Jørgensen, Dan Holm, Kaj Andersen for en 2 årig periode

 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til §7, stk. 3

 suppleanter Jørgen Jørgensen og Ole Kjær Jensen:

 9. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

 10. Nedsættelse af udvalg

 11. Evt.

Efter mødet

Efter generalforsamlingen, har vi inviteres LAG MANK formand Carsten Petersen til at holde et oplæg omkring mulighederne for tiltag og medfinansiering i landsbyer som vores.