Ordinær generalforsamling Lauget 21 november 2022 kl. 19.30

downloadNY
Flemløse Voldtofte Landsbylaug indkalder til ordinær generalforsamling 
 
Mandag den 21 november 2022 kl. 19.30 
Finder sted på Flemløse Gl. Kro. 
 
Kun medlemmer har stemmeret, så få tegnet eller gentegnet dit/ jeres medlemskontingent. 
indbetalt 50 kr for en single eller 100,-kr for en husstand. til mobilpay nr. 39684 MÆRK. KONTINGENT  
 
Har du lyst til, at være med til, at udvikle vores områder, så kan vi til hver en tid oprettet et udvalg, så man har en bedre base, at søge penge eller rådgivning ud fra.
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens/formandens beretning.

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. v/ Kassér Ingemann Jensen

5. Fastsættelse af kontingent for enkeltmedlem, husstand og forening.

6. Indkomne forslag.

7. Valg i henhold til § 7, stk. 2.

På valg er Steen-Ove Teisner, Yngvar Pedersen og Marianne G. Jensen

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til §7, stk. 3

Forgangne år. Jørgen Jørgensen og Ole Kjær Jensen

9. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

10. Nedsættelse af udvalg

11. Evt.

Lauget er vært ved klassisk kaffe, franskbrød, øl og vand 

Efter generalforsamling vil der være indlæg og status om fjernvarme projektet 

Skulle der være spørgsmål, så er du/I velkommen til at skrive på denne mailadresse.

Tilmelding ikke nødvendigt.

 

På bestyrelsen vegne 

Steen-Ove Teisner

 

 

--
 
Følg med i dagligdagen i Flemløse Voldtofte m/opland på https://www.google.com/url?q=http://www.flemlosevoldtofte.dk&source=gmail&ust=1667754963869000&usg=AOvVaw0wbCn1YB8433N5Aei7h1W2">www.flemlosevoldtofte.dk eller https://www.google.com/url?q=http://facebook.com/&source=gmail&ust=1667754963869000&usg=AOvVaw1wy1Qc9nvXKbBHegoBSZ7v">facebook.com/ Flemløse Voldtofte